Skip to content

Beijing Dance Academy

Ansambl Beijing Dance Academy predstavlja najbolje od kineske kulture i kineskih etničkih i folklornih plesova. Kroz ples opisuju jedinstveno životno iskustvo i duhovnost različitih etničkih skupina kroz bogatu kinesku povijest. Program uključuje 15 različitih tradicionalnih etničkih plesova iz pokrajina Jiangxi, Shaanxi, Yunnan, Xinjiang, Jilin, Tibet i Anhui, predstavljajući 7 etničkih skupina – Han, Zhuang, Hani, Uighur, Dai, Korean i Tibetan.