Skip to content

Folklorni ansambl Volynianka

Folklorni ansambl Volynianka osnovan je 1959. u Palači kulture u gradu Lutsku. Repertoar ansambla uključuje pjesme i plesove Volinske oblasti i pokrajine Polezija. Odlikuje se dinamičnim koreografijama, jedinstvenim plesnim pokretima i iskazuju nacionalni identitet, a praćen je glazbenih orkestrom. Ansambl je dobitnik nekoliko umjetničkih nagrada na regionalnim i međunarodnim natjecanjima. Sudjelovali su na brojnim međunarodnim festivalima u Poljskoj (15 puta), Mađarskoj (1), ex Jugoslaviji (3), Moldaviji (1), Njemačkoj (9), Grčkoj (2), Tunisu (1), Libiji (1), Turskoj (2), Češkoj (1), Italiji (1), Francuskoj (4), Slovačkoj (2), Sloveniji (1), Švedskoj (1), Izraelu (1), Portugalu (1), Egiptu (1), Engleskoj (2), Rusiji (2), Švicarskoj (1), Kini (1), Belgiji (1) i Malti (1).