Svjetska gastronomija koja će biti predstavljena na 2. Okusima svijeta u Karlovcu, od 3. do 5. srpnja, jednog će sretnika odvesti i na pravo putovanje.

U nagradnoj igri “Okusi svijet na Okusima svijeta” svi oni koji će u jednoj gastro kućici imati minimalno dvije konzumacije dobivaju jedan kupon. Njega će s ispunjenim podacima ubaciti u za to predviđenu kutiju i tako dobiti mogućnost za osvajanje poklon bona Katravela za putovanje po želji u vrijednosti od 2.000 kuna.

Pravila nagradne igre pročitajte u nastavku.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10), KA TRAVEL d.o.o, turistička agencija, Bogoslava Šuleka 27, Karlovac , OIB: 60912428480 (dalje u tekstu: Priređivač) donosi:
PRAVILA NAGRADNE IGRE
„OKUSI SVIJET NA OKUSIMA SVIJETA“
Članak 1.
PRIREĐIVAČ
Priređivač nagradne igre je KA TRAVEL d.o.o, turistička agencija, Bogoslava Šuleka 27, Karlovac , OIB: 60912428480
Članak 2.
SVRHA I TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „OKUSI SVIJET NA OKUSIMA SVIJETA“ (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju omogućavanja dodatnih pogodnosti posjetiteljima manifestacije Okusi svijeta te u svrhu promidžbe manifestacije i sponzora nagradne igre. Nagradna igra bit će održana od 03. – 05. srpnja 2019. godine, od 18:00h do 23:00h na lokaciji oko Glazbenog paviljona u Karlovcu, Šetalište dr. Franje Tuđmana 8, 47 000 Karlovac.
Članak 3.
OPĆI UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi posjetitelji manifestacije Okusi svijeta koji na gastro kućicama tijekom održavanja manifestacije imaju minimalno dvije konzumacije hrane iz ponude jedne od gastro kućica. Za dvije konzumacije na istoj gastro kućici dobiva se po jedan kupon kojeg je potrebno popuniti sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa i broj telefona. Popunjeni kupon ubacuje se u za to predviđenu i označenu kutiju na lokaciji manifestacije. Broj kupona putem kojih potrošač može sudjelovati u nagradnoj igri je neograničen.
Članak 4.
IZVLAČENJE DOBITNIKA
Izvlačenje dobitnika održat će se 06.07.2019. na pozornici u KK Šanac u Karlovcu, tijekom održavanja završnog koncerta i svečanog zatvaranja 22. Međunarodnog festivala folklora između 20:30 i 22:00h. Ime dobitnika bit će objavljeno na web stranici festivala www.mff-karlovac.com. Dobitnik nagrade bit će pismeno obaviješten o dobivenoj nagradi u roku 8 dana od dana izvlačenja.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, nagradna igra neće biti ni održana, a s nepodijeljenom nagradom postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).
Članak 5.
NAGRADNI FOND
Nagradni fond uključuje 1 nagradu:
1. nagrada: poklon bon turističke agencije Katravel sa sjedištem u Bogoslava Šuleka 27, 47000 Karlovac, za putovanje po želji, u iznosu od 2.000,00 kn
Ukupan nagradni fond je 2.000,00 kuna.
Priređivač se obvezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.
Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi.
Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenog iznosa.
Članak 6.
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje prihvaćaju pravila nagradne igre, a nemaju članovi Organizacijskog odbora 22. Međunarodnog festivala folklora i zaposlenici partnerskih restorana kao i djelatnici sponzora ili tvrtke koja osigurava nagradu.
Članak 7.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA
Dobitnik svoju nagradu može podići u poslovnici Katravel, Gundulićeva 3, Karlovac uz predočenje osobne iskaznice te potpisivanjem potvrde o preuzimanju nagrade, u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).
Članak 8.
ZAPISNIK
Ispravnost provođenja nagradne igre i utvrđivanje dobitnika pratit će tročlana komisija, koja će sačiniti zapisnik, te isti dostaviti Ministarstvu financija u roku 8 dana.
Članovi komisije:
Kristina Medarić, dopredsjednica MFF-a
Ivana Moškun Štefanac, producentica i koordinatorica MFF-a
Tomislav Medarić, član Organizacijskog odbora MFF-a
Članak 9.
NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE
Pravila nagradne igre bit će objavljena na web stranici festivala www.mff-karlovac.com, a uz to komunicirat će se tijekom manifestacije Okusi svijeta i prilikom svake kupovine hrane.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz Pravila nagradne igre.
Članak 10.
RJEŠAVANJE SPORA
U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne nadležan je Općinski sud u Karlovcu.
Članak 11.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.mff-karlovac.com.
Članak 12.
VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE
Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

Slične objave