Skip to content

Folklorni ansambl Matija Gubec

Folklorni ansambl „Matija Gubec“ osnovan je 6. lipnja 1936. godine. Tijekom svoje dugogodišnje tradicije ansambl se profilirao u gradsko društvo koje njeguje ples, pjesmu i narodne običaje iz cijele Hrvatske. U društvu je aktivno pedesetak članova, mahom studenata i akademski obrazovanih Karlovčanki i Karlovčana, a unatrag četiri godine okuplja dvadesetak članova u B – ansamblu, četrdesetak članova u dječjem Ansamblu te petnaest tamburaša. Do danas, Ansambl je na folklornu scenu postavio 32 koreografije iz svih regija Hrvatske te sakupio preko 250 kompleta narodnih nošnji. Uz njegovanje autentične pjesme i plesa, Ansambl prati i tamburaški orkestar koji, uz tambure, svoju publiku oduševljava i sviranjem na starim instrumentima: ljerici, samici, dangubici, gajdama i sopilama. Zahvaljujući kvaliteti izvođenja programa, ansambl je predstavljao Hrvatsku na mnogim međunarodnim festivalima folklora u svijetu: u Alžiru, Sardiniji, Grčkoj, Nizozemskoj, SAD-u, Kanadi, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Mađarskoj, Slovačkoj, Austriji, Njemačkoj, Australiji, Turskoj, Meksiku, Rusiji, Poljskoj i Južnoj Koreji.